online casino malaysiaonline casino malaysia online casino singapore malaysia casino online casino online singapore viagra shop malaysia buy sibutramine online slots game malaysia casino malaysia live Informació procés escolarització secundària i batxillerat 2020-21
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • fondo4.jpg

Informació procés escolarització secundària i batxillerat 2020-21

 

A l'enllaç que segueix podeu trobar el calendari d'adscripció, d'admissió i de matrícula per al curs 2020-21.
Com a mesures de prevenció dins de l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, s'estableix excepcionalment que la sol·licitud de plaça per adscripció i admissió s'haurà de presentar de manera telemàtica en els processos d'escolarització d'educació secundària i batxillerat.

Per iniciar el tràmit telemàtic es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:
-Sistema d'identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
-Codi d'usuari del GestIB o usuari CAIB.
-Combinació de DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l'usuari.

Podeu consultar la pàgina web del Servei d'Escolarització per ampliar informació.

Notes aclaridores:

• L’escolarització compta amb dos processos, el d’adscripció i el d’admissió.
El procés d’adscripció és per alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis a d’altres centres, adscrits al seu d’origen.
El procés d’admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2017) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).
Tant el procés d'adscripció com el procés d'admissió requereixen la matrícula de l'alumne dins els terminis indicats al calendari d'escolarització.

• Un cop s’hagi fet el tràmit, aquest s’enviarà de forma automàtica: al centre d’origen (on l’alumne encara està matriculat) en el cas d’adscripció; i al centre triat en primer lloc en el cas d’admissió.

• L'alumne matriculat haurà de presentar tota la documentació relativa al procés en el moment de la matrícula, encara que podrà ser requerida en qualsevol moment del procés per part dels centres si les mesures de desconfinament ho permeten. La no presentació de la documentació pertinent suposarà la pèrdua de la plaça i l’adjudicació al sol·licitant d’una nova plaça d’ofici per part de l’oficina d’escolarització corresponent.

Infografia aclaridora del procés d'adscripció, admissió i matriculació

Ubicació

Calendari famílies

Juny 2021
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Calendari sortides

Juny 2021
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar