Proves d'accés CFG Superior

L’opció que es fa al nostre centre és : de ciències de la salut i mediambientals

Preu de la taxa d’inscripció per fer la prova és de 33,81 euros

Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la taxa a través de la ATIB:
https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4227
No s’admeten formularis preimpressos en paper, es necessari emplenar-los a la web de l’ATIB.

Calendari:

  • Matrícula: del 6 al 15 de marc, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la nostra secretaria.

  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 20 de març.

  • Termini per formular reclamacions contra la llista provisional: 21,22 i 23 de març, ambdós inclosos.

  • Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 11 d’abril.

  • Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 9 i 10 de maig.

  • Desenvolupament de les Proves

Resultats:

 

Instruccions desenvolupament prova

LLista alumnes amb adaptacions

Comissió avaluadora

 

 

 

 

 

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter