Cofinançament d'estudis

 

D'uns anys ençà, les matemàtiques de tercer i quart d'educació secundària obligatòria, les assignatures troncals de 4t, la formació professional bàsica i els cicles formatius de grau mitjà estan cofinançats pel Fons Social Europeu i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a través del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020. A més, els cicles formatius de grau mitjà estudis també cofinançats pel Fons Social Europeu i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en un 50% cadascun.

 

Per aquest curs 2018-2019, el nostre IES té cofinançats els cicles formatius de grau mitjà .

.

 

Què és l'FSE?

 El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb el qual Europa dóna suport a la creació d'ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per això, l'FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen feina. El finançament de l'FSE, que ascendeix a 10.000 milions d'euros a l'any, millora les perspectives laborals de milions d'europeus, especialment d'aquells que tenen dificultats per trobar feina.

Cada any, l'FSE ajuda milions d'europeus a adquirir nous coneixements, a trobar millors feines i, en definitiva, a millorar les seves vides.

logo govern ibQuins objectius pretén assolir?

En l'article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 trobam, entre els objectius: "Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent".

A la prioritat d'inversió 10.4 es posa de manifest la millora de l'adequació al mercat de treball dels sistemes d'educació i formació, facilitant la transició de l'educació al treball i reforçant els sistemes d'ensenyament i formació professional, a més de la seva qualitat. La millora també es fa efectiva a través de mecanismes d'anticipació de les necessitats en matèria de competències, l'adaptació dels programes d'estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d'aprenentatge en un entorn laboral, inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.

.En què consisteix el finançament?

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l'eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de competències i l'aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

La taxa de cofinançament per a les Illes Balears és del 50 %. Les accions formatives cofinançables s'imparteixen als centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

El lema d'aquest Programa és: "Europa inverteix en el teu futur".

Per a més informació, consultau http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=31&cont=45738

 

 

 


Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter