Pagament de taxes

  • Per expedició de títol

  • Per inscripció a proves lliures de FP

  • Per inscripció a proves d'accés a cicles formatius d'FP