Programa de col·laboració "EOIES" (EOI+IES)

El nostre centre es va adherir ja fa uns anys a aquest programa engegat per l’Escola Oficial d’Idiomes i que afecta els alumnes de 4t d’ESO, i de 1r i 2n de batxillerat, pel que fa als idiomes d’alemany, anglès i francès. En les seves hores de classe d’idioma i amb els seus professors, els alumnes poden ser avaluats segons les formes, els criteris i els nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI a fi de poder obtenir els títols oficials corresponents.

Es fa prèviament una tria per a determinar en cada cas quins alumnes poden presentar-se a la prova i a quin nivell.

Hi ha una convocatòria el maig/juny i una altra el setembre.

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter