• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • fondo4.jpg

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT - INFORMACIÓ AMPLIADA

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: 01/03/2022

La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen la pàgina web www.iesllompart.cat juntament amb la Política de Cookies i l'Avís Legal.

IES JOSEP MARIA LLOMPART (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web. En el cas que l'usuari s'hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, a l'accedir-hi, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollides i tractats pel Responsable de l'Tractament, amb les dades que s'indiquen a continuació:

IES JOSEP MARIA LLOMPART (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), CIF: S0718033D

Domicili: C/ de Joan Capó, 2, 07010, Palma, Illes Balears

Contacte a IES JOSEP MARIA LLOMPART (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT) per a la protecció de les teves dades personals

C / de Joan Capó, 2, 07010, Palma, Illes Balears

Tel: 971204601

Mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

 

¿Quines dades hem recopilat a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar a la pàgina web, IES JOSEP MARIA LLOMPART (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT) recopilarà informació referent a:

  • Adreça IP
  • Versió del navegador
  • Sistema operatiu
  • Durada de la visita o navegació per la pàgina web

Aquesta informació s'emmagatzema mitjançant Google Analytics, pel que ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, en la pàgina web es facilita la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la ubicació, en el supòsit que l'hi permetis, per tal d'facilitar una major especificitat sobre la distància i / o camins nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l'ús i tractament d'aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres fem servir, no estarà relacionada amb un usuari concret i s'emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques i millores en la pàgina web sobre els nostres serveis educatius. Les dades no seran comunicades a tercers.

 

Registre de l'usuari a la pàgina web / Enviament de formularis

Per accedir a determinats serveis, com per exemple la sol·licitud de contacte, cal que l'usuari empleni un formulari. Per això, en el formulari de registre, es demanen una sèrie de dades personals. Les dades són necessaris i obligatories per dur a terme tal registre. En el cas de no facilitar tals camps, no es durà a terme el registre.

En aquest cas, les dades de navegació, s'associaran als de registre de l'usuari, identificant al mateix usuari concret que navega per la pàgina web. D'aquesta manera, es podrà personalitzar els nostres serveis.

Les dades de registre de cada usuari s'incorporaran a les bases de dades de IES JOSEP MARIA LLOMPART (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), juntament amb l'historial d'operacions realitzades pel mateix, i s'emmagatzemaran en les mateixes mentre no s'elimini la compte de l'usuari registrat. Una vegada eliminat tal compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint apartats durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que accedeixin o alterin els mateixos, per tal de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculats a les transaccions realitzades es mantindran llevat que retiri el consentiment, en aquest cas seran eliminats immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).

La base legal per al tractament de les teves dades personals és l'execució d'un contracte entre les parts.

En relació amb la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d'informació, la legitimació del tractament és el consentiment de l'usuari.

Les finalitats del tractament, seran les següents:

a) Gestionar el accés a la pàgina web.

b) Gestionar els serveis posats a la teva disposició a través de la pàgina web.

c) Mantenir informat de la tramitació i estat de les seves sol·licituds.

d) Respondre la teva sol·licitud d'informació.


Així, t´informem que podràs rebre comunicaciones via email i /o en el teu telèfon, per tal de informar de possibles incidències, errors, problemes i /o estat de les teves sol·licituts.


Per l´enviament de comunicacions, es demanarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a 
IES JOSEP MARIA LLOMPART (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d'un link i /o adreça de correu electrònic.


Si ets algun dels següents col·lectius, consulta l´informació desplegable:

 

              + CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.          

• Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.          

• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.          

• Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.          

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L'acceptació i consentiment de l'interessat. En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un " click " al botó d'enviar, la realització de la mateixa implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment a l'contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o checkbox amb la següent fórmula, per poder enviar l´informació: "□ He llegit i accepto la Política de privacitat."

 

            + / MARES / PARES, TUTORS /ES D'ALUMNES / AS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Gestionar l' activitat acadèmica.         

• Gestionar el cobrament i /o la facturació de certs serveis (si es dóna el cas).         

• Organitzar i gestionar activitats educatives, esportives i lúdiques com visites a museus o excursions a llocs d'interès cultural, científic o històric. La sol·licitud d'aquests serveis requerirà la formalització de l'imprès on es facilitarà informació específica de protecció de dades sobre aquests tractaments i es demanaran els corresponents consentiments per al tractament d'aquestes dades.         

• Avisar als familiars i altres persones designades com a contacte davant successos que puguin afectar l'alumne /a.         

• Conèixer, si és el cas, dades de salut de l'alumne /a que permetin actuar amb promptitud i diligència (al·lèrgies, patologies cròniques, intolerància a determinats aliments, medicació crònica, intolerància a medicaments, etc).         

• Tractament d'imatges de l'alumne /a relacionades amb activitats acadèmiques i extra acadèmiques: catàleg escolar, participació en activitats esportives, lúdiques i educatives.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Els tractaments relacionats amb matriculación en el Centre estan legitimats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació segons redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Una altra base legal del tractament és l'execució d'un contracte per a serveis opcionals (gratuïts, subvencionats o de pagament) com són determinats serveis complementaris i activitats extra acadèmiques. S'oferirà informació ampliada en cada un dels impresos de sol·licitud.

En relació amb el cobrament de certs serveis (si es dóna el cas), d'una banda, hi ha una legitimació en base a l'execució d'un contracte i d'altra banda la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària habilita els tractaments amb fins fiscals i comptables.

L'última base legal per als altres tractaments indicats amb anterioritat (orientació, organització d'activitats lúdiques, esportives i educatives, tractament de dades de salut, informació sobre activitats organitzades per antics alumnes i avisos a famliars i persones de contacte), és el consentiment de l'interessat.

 

              + CLIENTS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Elaboració del pressupost i seguiment de la mateixa mitjançant comunicacions entre les dues parts.          

• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.          

• Informació d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.          

• Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.          

• Realitzar les transaccions que corresponguin.          

• Facturació i declaració dels impostos oportuns.          

• Gestions de control i recobrament.          

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment i l'execució d'un contracte.


              + PROVEÏDORS.

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.          

• Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.          

• Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.          

• Facturació.          

• Realitzar les transaccions que corresponguin.          

• Facturació i declaració dels impostos oportuns.          

• Gestions de control i recobrament.          

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és l'acceptació d'una relació contractual, o, si no, el teu consentiment al contactar amb nosaltres o oferir-nos els teus productes per alguna via.


              + CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.          

• Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.          

• Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors.          

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L'acceptació d'una relació contractual en l'entorn de la xarxa social que correspongui, i d'acord amb les seves polítiques de privacitat:

              Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf             

              Instagram https://help.instagram.com/155833707900388             

              Twitter    http://twitter.com/privacy  

              YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html        

              Telegram: https://telegram.org/privacy          

              WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy     

        

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida al tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com tu ens deixis seguint-nos, sent amics o donant-li a "m'agrada", "seguir" o botons similars.

Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d'informació o de publicacions has de realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social.

 

              + VIDEOVIGILÀNCIA

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Videovigilància de les nostres instal·lacions.          

• Control dels nostres empleats.          

• En ocasions es poden cedir als Jutjats i Tribunals per a l'exercici d'accions legítimes.          

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El consentiment inequívoc de l'interessat a l'accedir a les nostres instal·lacions després de visualitzar el cartell informa matiu de la zona videovigilada, així com l'interès legítim del responsable.

 

              + DEMANDANTS D'OCUPACIÓ

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Organització de processos de selecció per a la contractació d'empleats.          

• Citar-te per a entrevistes de treball i avaluar la teva candidatura.          

• Si ens has donat el teu consentiment, l'hi podrem cedir a entitats col·laboradores o afins, amb l'únic objectiu d'ajudar-te a trobar feina.          

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment inequívoc, a l'entregar-nos el teu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que anem a fer.

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?

El currícuculum serà emmagatzemat durant el termini d' un any , després del qual , en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.

             

             + RRHH

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

• Gestió de la relació laboral i de l'expedient del treballador.          

• Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, fiscal i comptable.          

• Gestió de pagament de nòmines mitjançant entitat financera.          

• Control horari a través del sistema de control d'accés mitjançant empremta / targeta (si es dóna el cas).          

• Gestió de les assegurances col.lectives/ pla de pensions de l'entitat (si es dóna el cas).          

• Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com no bonificada.          

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del seu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l'interessat.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

 

I dades de menors?

A la web no tractem dades de menors de 14 anys sense el consentiment dels tutors legals. Per tant, abstente de facilitar-nos les dades si no tens aquesta edat.

 

Farem comunicacions per mitjans electrònics?

• Només es realitzaran per gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens has facilitat.          

• Si realitzem comunicacions hauran estat prèvia i expressament autoritzades per tu.          

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pots estar tranquil: hem adoptat un nivel òptim de protecció de les dades personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast, segons l'estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals.


En quina mesura s'automatitzarà la presa de decisions?

IES JOSEP MARIA LLOMPART (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT) no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l'usuari . En cas que usem aquests procesos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets si així ho prescriu la llei.


Tindrà lloc l'elaboració de perfils?

Per tal de poder oferir els serveis del Centre, d'acord amb els teus interessos i millorar la teva experiència d'usuari, podrem elaborar un "perfil " d'acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.


A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

A la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. A col·laboradors necessaris per a l'organització d'activitats relacionades amb les del Centre (activitats extra acadèmiques).

Les teves dades no se cediran a altres tercers, llevat obligació legal. En concret, es poden comunicar a l'Agència Estatal de l´Administració Tributària, a bancs o entitats financeres pel cobrament de certs serveis o activitats extra acadèmiques , així com als encarregats del tractament necessaris per a l'execució de l'acord.

          

En el cas que ens hagis donat consentiment per al tractament del teu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l'activitat del Centre, es divulgaran en les diferents xarxes socials i pàgina web.


Transferències internacionals.

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades, només es realitzaran a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d'acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, especialment en el que disposa el Reglament (UE) 679/2016, de protecció de dades (RGPD), o quan hi hagi un habilitació legal per realitzar-les.

 

Quins Drets tens?

• A saber si estem tractant les teves dades o no.          

• A accedir a les teves dades personals.          

• A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.          

• A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retires el consentiment atorgat.          

• A sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d'acord amb la normativa vigent.

• A portar les tevés dades, que et serán facilitades en un format estructurat, d´ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, se'ls podem enviar al nou responsable que ens designis. Només és vàlid en determinats supòsits.          

• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament.          

• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.          

Si modifiqueu alguna dada, t'agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-los actualitzats.

 

Vols un formulari per a l'exercici de Drets?             

• Tenim formularis per a l'exercici dels teus drets. Si ho prefereixes, pots fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.          

• Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.          

• Si et representa algú, has d´adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.          

• Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a la direcció del Responsable a l'inici d'aquest text.          

Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim per a resoldre per IES JOSEP MARIA LLOMPART (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), és d'un mes, a comptar des l'efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que ho has atorgat.
 

Tractem Cookies?

Si fem servir un altre tipus de Cookies que no siguin les necessàries, podràs consultar la Política de Cookies a l'enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web.

 

Durant quant de temps anem a mantenir les teves dades personals?

• Les dades personals seran mantinguts mentre segueixis vinculat amb nosaltres (alumnes /es, pares / mares, tutors …).          

• Un cop et desvinculis, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els plans terminis legalment previstos, incloent el termini en què un Jutge o Tribunal els pugui requerir, atenent el termini de prescripció d'accions judicials.          

• Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.  

Ubicació

FSE

 

 

LOGO FSE

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar