• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • fondo4.jpg

Proves d'accés a Grau Superior d'FP

Informació:

 • Informació general de les proves d’accés a grau Superior

 https://www.caib.es/sites/fp/ca/informacio_general_de_les_proves_acces_a_grau_superior/

 

 • Convocatòria proves d’accés 2023 a Grau Superior

         https://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_proves_dacces_2023_grau_superior_/

                      

 • Preparació de les proves d’accés

https://www.caib.es/sites/fp/ca/preparacio_de_les_proves/

 

 • Orientacions per a les proves de Grau Superior

https://www.caib.es/sites/fp/ca/orientacions_per_a_les_proves_de_grau_superior/

 

 • Models d’exàmens de la prova d’accés

https://www.caib.es/sites/fp/ca/temaris_i_models_dexamens_de_la_prova_dacces_a_cfgs-32525/

 

                      

Tràmits secretaria:

Al nostre centre es faran les proves de l'opció de ciències de la salut i mediambientals.


Període d'inscripció del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. L’horari per presentar la documentació a la secretaria del centre és de dimarts a divendres de 9 a 14 h. i el dilluns de 9 a 18 h.


Les proves d'accés a CFGS es realitzaran: els dies 10 i 11 de maig.


Llegiu bé la informació referent a les proves d'accés que podeu trobar la pàgina web d'FP CAIB i també el següent enllaç: https://www.caib.es/sites/fp/ca/informacio_general_de_les_proves_acces_a_grau_superior/


Documents per a la inscripció:

 1. Full d’inscripció per a la inscripció (cat|cas)
 2. Full de declaració responsable (cat|cas)

Cal presentar els dos fulls ben emplenats.

Per al pagament de la taxa de les proves d'accés a Grau Superior podeu descarregar i pagar el següent imprès: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

 

 • Llistes Provisionals

Publicació de la llista provisional:  24 de març. Accés al document de la llista provisional

Termini de reclamacions contra llistes provisionals de persones admeses i excloses: 27, 28 i 29 març

Llistes Definitives: Publicació de la llista definitiva: 5 d’abril. Accés al document de les llistes definitives

Calendari proves

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior tindrà lloc els dies 10 i 11 de maig de 2022.

Aquest horari i ordre són els següents:

 • Dia 10 de maig de 2023:

15.00h.: Constitució de la comissió avaluadora

16.00 h.: Inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).

18.30 h.: Examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

 • Dia 11 de maig de 2023:

16.00 h.: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen)

 

Publicació llista provisional d'aptes i no aptes

 Dia 18 de maig. Llista de les qualificacions provisionals curs 2023

Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes: els dies 18, 19 i 22.

Aquesta reclamació s’ha de presentar per escrit a la secretaria del centre on s’ha fet la prova. Si la persona interessada vol veure algun examen de la prova perquè la comissió li esposi els criteris de correcció i de qualificació que s’han de fer servir, ho ha de fer servir en la seva reclamació. La comissió establirà el calendari de revisions i convocarà els interessats mitjançant la publicació d’aquest calendari al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre. Si l’inscrit no es presenta en l’horari indicat, s’entén que desisteix de la seva petició de veure l’examen.

Important!

Calendari dels dies de revisions de les reclamacions presentades els dies 23,24 i 25 de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (pendent)


Publicació llista definitiva d’aptes i no aptes: el 31 de maig

 

Lliurament de certificats d’aptitud: el dia 31 de maig en endavant

 

Ubicació

FSE

 

 

LOGO FSE

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar