• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • fondo4.jpg

Batxillerat

Al nostre centre s'imparteixen els següents batxillerats:

PRIMER DE BATXILLERAT (LOMLOE)

SEGON DE BATXILLERAT (LOMLOE)

 

CONDICIONS D’ACCÉS

1. Poden accedir als estudis de batxillerat, en qualsevol de les seves modalitats, aquelles persones que estiguin en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o d’altres que la normativa declari equivalents a aquests efectes.

2. També tenen accés a totes les modalitats del batxillerat les persones que estiguin en possessió del títol de tècnic de la corresponent professió, per haver superat els ensenyaments de formació professional de grau mitjà, o el títol de tècnic esportiu, per haver superat els ensenyaments esportius de Grau mitjà.

3. Tenen accés a la modalitat d’arts del batxillerat les persones que estiguin en possessió del títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny.

4. L’alumnat que vulgui accedir al batxillerat procedent de sistemes educatius estrangers necessita l’homologació, d’acord amb la normativa vigent, dels estudis corresponents a l’educació secundària obligatòria.


ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS I ALTRES

El batxillerat prepara l'alumnat per a les proves d’accés a la universitat (PBAU) i dona accés directe a cicles de grau superior.

Ubicació

FSE

 

 

LOGO FSE

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar