• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • fondo4.jpg

ESO

L'ESO és una etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix uns estudis bàsics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l'alumne, a mes d'una bona orientació i preparació per al seu futur.
Les finalitats de l'ESO són les següents:

1.- Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal.

2.- Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.

3.- Consolidar l'orientació i preparació dels alumnes per als estudis posteriors.

Assignatures de:

Sempre que és possible, les matemàtiques, el català i el castellà dels quatre nivells d'ESO s'organitzen en agrupaments flexibles. Això vol dir que el total dels alumnes de cada dos grups-classe es divideixen en tres subgrups, amb un professor diferent per a cadascun, de tal manera que la ràtio es redueix i es facilita el procés d'ensenyament-aprenentatge. El criteri aplicar per al repartiment dels alumnes és normalment el del nivell acadèmic i/o per les necessitats educatives especials.

A banda del currículum general, el nostre centre ofereix als alumnes, per mitjà de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes (APIMA), diversos cursos d'activitats fora de l'horari lectiu (esports, teatre, anglès, ...). A més, l'APIMA gestiona la possibilitat de fer servir un armariet individual, situat al passadís, per desar-hi els llibres i objectes personals. Aquesta informació la trobareu al sobre de matrícula.

Per als qui vénen de fora de Palma, també hi ha l'opció de venir en autocar.



 

 

Ubicació

FSE

 

 

LOGO FSE

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar