• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • fondo4.jpg

Horari

Centre:

De 7:45h a 21h

Serveis administratius:

De dilluns a divendres 9h a 14h

Dilluns de 16h a 20h

Secretària :

De dilluns a divendres de 9h a 18h

Biblioteca:

De dilluns a divendres 8h a 14h i horabaixes: dilluns de 15:55 a 17:45, dimecres de 15:00 a 20:05, i divendres de 15:55 a 19:20

Fotocòpies:

Durant els esplais

Bar:

8h a 14h i de dilluns a dijous de 16:30h a 18:30h

0004Durant les hores de classe, les portes exteriors estan tancades i cap alumne no pot sortir del centre, llevat que presenti una autorització explícita signada pel pare, la mare o el tutor legal. En aquest cas, l’alumne ha d’anar a la sala de professors i demanar que un professor, preferentment de guàrdia, empleni el full específic per aquest tipus de sortides, el qual l’alumne haurà de presentar després al personal de consergeria.

Si un alumne es troba malament, ha d’anar a la sala de professors i un professor, preferentment de guàrdia, telefonarà, si escau, a la família d’aquest alumne. Si la família troba que l’alumne ha de sortir del centre, el professor ho deixarà constar en un full que lliurarà a l’alumne perquè aquest el presenti al personal de consergeria. En cap cas, es pot deixar sortir tot sol del centre un alumne de primer i segon d’ESO.

Durant els esplais, només els alumnes de batxillerat i de cicles formatius poden sortir del centre.

De manera excepcional, i només a darrera hora, els alumnes de batxillerat i d’FP poden sortir abans, sempre que el professor de guàrdia hagi passat llista i informi consergeria que aquells alumnes se’n poden anar. Si una classe és cancel·lada amb antelació i és a primera o a darrera hora, tots els alumnes de batxillerat i de cicles formatius tenen la possibilitat de no ser al centre.

Durant els mesos que duri l'estat d'emergència aquests horaris poden sofrir modificacións.

 

Ubicació

FSE

 

 

LOGO FSE

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar